Stichting De Basis

Stichting De Basis (voluit Stichting De Basis Nijmegen) is verantwoordelijk voor de Spil- en Ideaal-functie. 

Word onderdeel van De Basis!

Je kunt nog investeren in De Basis, koop een certificaat en word onderdeel van dit prachtige muzikale project! Met je certificaat steun je muzikaal talent en word je onderdeel van een exclusieve community, met toffe benefits.

DE BASIS: SPIL EN IDEAAL

In de Spilfunctie treedt De Basis op als platform voor talentontwikkeling in de stad. Drie talentmakelaars (pop, hiphop en dance) geven invulling aan de Spil via verschillende activiteiten en expertise-uitwisseling. Deze activiteiten zijn gericht op de bands en acts die in de regio actief zijn.
In de Ideaalfunctie werkt De Basis aan top-talentontwikkeling voor twee excellente acts per jaar. Met een meerjarig traject begeleidt De Basis deze artiesten intensief. Daarnaast biedt De Basis twee lab/beurstrajecten per jaar voor toptalent (van max. 1 jaar). Deze beurstrajecten zijn gericht op kortlopende experimenten of producties.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De financiering van de activiteiten geschiedt door middel van publieksinkomsten, donaties, subsidies van landelijke en lokale overheden en fondsen en sponsoring.

ONZE DOELEN

Het doel van de Stichting is het bevorderen en stimuleren van talentontwikkeling. Het is onze ambitie om in De Basis een optimaal klimaat te creëren voor artiesten. De Basis:
  • is een solide en duurzame netwerkorganisatie, die de stadsgrenzen overstijgt en een essentiële schakel vormt in de keten van talentontwikkeling popmuziek in Oost-Nederland. Zo ondersteunen we muziekmakers in alle fases van hun carrière;
  •  biedt een divers aanbod aan activiteiten gericht op kennisdeling, ontwikkeling, netwerkvorming en inspiratie voor de hele breedte van de muziekscene in Nijmegen en de regio;
  • draagt bij aan een substantieel aantal extra podiumactiviteiten voor jonge makers, waardoor ze meters maken, hun act en creativiteit kunnen aanscherpen en publiek aan zich kunnen binden.

BESTUUR STICHTING DE BASIS

Het bestuur van Stichting De Basis Nijmegen bestaat uit:

  • Desirée van Steenveldt, voorzitter
  • Zeno van Ditzhuijzen, penningmeester
  • Cok Buijs, secretaris
  • Rob Kramer, bestuurslid
  • Johan Gijsen, bestuurslid


De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

BELONINGSBELEID

Aan bestuursleden kan een door het bestuur vast te stellen beloning toegekend worden. De beloning zal in verhouding staan tot de werkzaamheden voor een organisatie in een vergelijkbaar werkveld. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd een of meer personen in dienst te nemen en vrijwilligers bij de organisatie te betrekken. Ook salaris en arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.

FINANCIERING

Conform de slotverklaring in de op 23 december 2019 verleden oprichtingsakte eindigt het eerste boekjaar van de stichting op 31 december 2020. 

Download hier de Jaarrekening 2020 van Stichting De Basis Nijmegen.

CONTACT

Stichting De Basis Nijmegen
Groenewoudseweg 322
6525 EL Nijmegen
E: info@debasisnijmegen.nl

KVK: 7671 8492
RSIN nr: 860772864
Bank: NL35 RABO 0351 0146 83 t.n.v. Stichting De Basis Nijmegen


Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen