Stichting De Basis richt zich op talentontwikkeling in de popmuziek, elektronische muziek en hiphop.

STICHTING DE BASIS: ORGANISATIE VOOR TALENTONTWIKKELING

Stichting De Basis helpt muzikanten om zich verder te ontwikkelen. Dat doen we vanuit het pand van De Basis, maar ook in Nijmegen en samen met andere podia, ontwikkelinstellingen en conservatoria in Oost-Nederland vanuit het convenant Van Basis tot Booster. Wij richten ons op:

A) Ontwikkelen en ontdekken van talent.
B) Talentontwikkeling voor potentiële professionals.
C) Topontwikkeling van (semi) professionals.

Stichting De Basis is gevestigd in het pand van De Basis aan de Groenwoudseweg 322. Door de aanwezigheid van muziekprofessionals en mensen uit de muziekindustrie is deze plek een aantrekkelijke locatie voor muzikanten en een plek waar muzikaal Nijmegen elkaar treft. Hier broeit, groeit en leeft popmuziek.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De financiering van de activiteiten geschiedt door middel van publieksinkomsten, donaties, subsidies van landelijke en lokale overheden en fondsen en sponsoring.

piramide voor talentontwikkeling piramide voor talentontwikkeling

BESTUUR STICHTING DE BASIS

Het bestuur van Stichting De Basis Nijmegen bestaat uit:

  • Desirée van Steenveldt, voorzitter
  • Zeno van Ditzhuijzen, penningmeester
  • Rob Kramer, bestuurslid
  • Simon Mamahit, bestuurslid


De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

BELONINGSBELEID

Het bestuurslidmaatschap is een onbetaalde positie. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd een of meer personen in dienst te nemen en vrijwilligers bij de organisatie te betrekken. Ook salaris en arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.


CONTACT

Stichting De Basis Nijmegen
Groenewoudseweg 322
6525 EL Nijmegen
E: info@debasisnijmegen.nl

KVK: 7671 8492
RSIN nr: 860772864
Bank: NL35 RABO 0351 0146 83 t.n.v. Stichting De Basis Nijmegen


Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen