Veelgestelde vragen

Wat betekent het nou precies, meebouwen aan De Basis? We hebben de meest voor de hand liggende vragen voor je op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, of kom langs op 16 juni, tijdens de tweede Open Dag van De Basis.

De investering

Investeren betekent dat je meebouwt aan een magisch muzikaal ecosysteem. Je investering is geen donatie of gift, je wordt medeeigenaar van het bedrijf. Certificaten zijn waardevast, overdraagbaar en stijgen in waarde als het bedrijf succesvol is. Je draagt in eerste instantie bij aan de aanschaf van het monumentale pand en de renovatie ervan. Door te investeren ondersteun je bovendien de zoektocht naar talent en de mogelijkheid voor ondernemende muzikanten om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Je betaalt met iDeal of je creditcard, het geld wordt afgeschreven en vervolgens krijg je per mail je certifcaat of certificaten. Als het project slaagt - dat betekent dat er voldoende investeringen worden gedaan waardoor we het pand kunnen kopen en de renovatie uit kunnen laten voeren - wordt je geld gebruikt voor aankoop en renovatie. Als De Basis gerealiseerd is kun je ook rendement op je certificaat verwachten, dat kun je 'claimen' zodra je je certificaat overdraagt aan een ander bijvoorbeeld. Als het project onverhoopt niet slaagt en we niet voldoende investeerders vinden, krijg je je geld vanzelfsprekend teruggestort en ontvang je daarover bericht.

Als je investeert krijg je daar een certificaat voor terug. Dat betekent dat je mede-eigenaar wordt van het project: het bedrijf De Basis. In de prospectus vind je bijna alle informatie over de structuur en de rechten die je hebt als certificaathouder. Belangrijkst is natuurlijk dat je meebouwt aan de nieuwe locatie en muziekgeschiedenis schrijft.

Er zijn certificaten A en certificaten B. In de prospectus kun je teruglezen welke verschillen daaraan gekoppeld zijn.

De eigenaar van een besloten vennootschap heet een aandeelhouder. Hoeveel aandelen of aandeelhouders er zijn kan het bestuur van de besloten vennootschap bepalen. Wij geven 9.999 aandelen uit. Een aandeelhouder is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dat is het bestuur. Een aandeelhouder heeft wel een aantal rechten en kan over een bepaalde zaken meebeslissen. Welke dat zijn staat in de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) en in de statuten. Die rechten kan de aandeelhouder uitoefenen in een AvA (algemene vergadering van aandeelhouders). Die wordt tenminste een keer per jaar gehouden. De rechten die een aandeelhouder heeft zijn: het vergaderrecht, het stemrecht en het recht op winst. Het certificeren van een aandeel betekent dat die rechten uit elkaar worden gehaald. Bij De Basis betekent dat dat het stemrecht en het vergaderrecht bij de aandeelhouder blijft. Dat is de Stichting. Het beperkte winstrecht is wel verbonden aan de certificaten die je straks gaat krijgen.

Certificaten B zijn vrij verhandelbaar. De stichting zal een modelcontract opstellen waarmee de certificaten kunnen worden verkocht. De stichting zal hier administratiekosten voor in rekening brengen. Het is belangrijk dat wij weten wie de certificaathouder is. Neem daarom contact met ons op als je certificaten wilt verkopen.

Als je deelneemt is dit een echte investering. Dat betekent dat je je geld kunt kwijtraken, maar ook rendement kunt halen. Een certificaathouder B heeft een winstrecht van maximaal 2% van de winst met een maximum van €5 per boekjaar. Of er winst wordt uitgekeerd wordt door het bestuur besloten en hangt af van de resultaten.

Als jij wilt investeren in een groot pakket of je kent iemand die dat wil, neem dan contact op met Jasper van Elferen via (024) 212 20 11 of info@debasisnijmegen.nl.

Als je investeert strekt je risico niet verder uit dan het bedrag dat je inlegt. Je bent dus niet aansprakelijk voor verliezen in de exploitatie van de besloten vennootschap. Je inleg kun je wel helemaal kwijtraken.


Op deze weergave is terug te zien hoe de structuur er straks uitziet:Als je instapt ga je akkoord met het aanbod dat door de Stichting wordt gedaan voor het verkrijgen van een certificaat B. Certificering van de aandelen dient formeel nog via notariële akte plaats te vinden. Certificering geschiedt als er ten minste op 1 juli 2019 5.000 certificaten zijn verkocht. Indien er geen uitgifte van aandelen en geen certificering plaatsvindt, zal binnen 14 dagen nadat het besluit is genomen om geen aandelen uit te geven, het door jou betaalde bedrag worden gerestitueerd.

We kunnen 9.999 certificaten plaatsen, dat betekent € 2.499.750 en dit is tevens het bedrag dat nodig is om het pand aan te kopen en te renoveren. Omdat we onder de € 2.500.000 blijven vallen we buiten het toezicht van de AFM.

Met het geld gaan we het pand kopen, drastisch renoveren en inrichten. Daarnaast zijn er projectkosten en exploitatiekosten.

De oorspronkelijke naam die we aan het project hebben gegeven was ‘De Nijmeegse School’. Bij het oprichten van de Stichting is dat de formele naam geworden. In een latere fase hebben we besloten om de naam te veranderen in ‘De Basis’. Deze naam is nog niet formeel doorgevoerd, maar dat zal gebeuren als de statuten worden aangepast.

Het gaat door als er voor 1 juli 2019 5.000 certificaten zijn verkocht.

Feitelijk zijn certificaten in de juridische structuur vastgelegd op € 250 per stuk. In het businessmodel van De Basis gaat het erom dat het een gezond bedrijf wordt dat zijn eigen broek op kan houden, dat groeit, waarbij omzet in wordt gegenereerd en dat niet afhankelijk is van giften, donaties of subsidies van buitenaf. Zelf geld verdienen is een essentiële Basisgedachte. Het gaat dus om een investering (want je wordt mede-eigenaar van het bedrijf), en daar staan tegenprestaties tegenover. Je zou wel met een groepje mensen samen een certificaat kunnen kopen, alleen is het dan aan jullie op wiens naam dit komt te staan.

Over de organisatie

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Cok Buijs, Paul van Buul, Torre Florim, Peter Onstein en Frank Brink.

Het pand aan de Groenewoudseweg 322 is nu nog van de Gemeente Nijmegen. We hebben een aanbod van de gemeente om het pand te kopen. Zodra er genoeg geld is binnengekomen, zullen we het pand daadwerkelijk kopen.

Het pand

Voorlopig zijn er geen concrete mogelijkheden om ruimtes in het pand te huren, maar als De Basis er zeker gaat komen zullen we highlevel en ambitieus talent, werkzaam in de muziekindustrie zeker screenen voor een plekje in De Basis. Mocht je nu al interesse hebben om op de hoogte te worden gehouden, neem dan contact op met Peter Onstein via peter@debasisnijmegen.nl.

Ja, tuurlijk! Op 2 en 16 juni houden we Open Dag, je vindt er hier alles over.